21.03.2018

Ihmisen filosofinen sukupuu

Ihmiskunnan tie ja nykytila |
Arkistossa

0 kommenttia | 0 reaktiota | 0 jakoa

Alan tutkijat ovat piirtäneet ihmisen sukupuuta lähinnä anatomisin perustein. Tällainen sukupuu tarvitsee tuekseen ja täydennyksekseen ihmisen filosofisen sukupuun. Se perustuu järjestäytymistavoissa tapahtuneisiin muutoksiin - siihen, miten ihmisyhteiskunta syntyi biologisen evoluution kehittyneimmistä muodoista.

Laajemmin katsottuna: biologinen evoluutioteoria tarvitsee jatkokseen ja täydennyksekseen teorian eettisyyden evoluutiosta.

Käsitettä ”Ihmisen filosofinen sukupuu” emme ole nähneet missään, emmekä vastaavasti yrityksiä piirtää sukupuuta järjestäytymistavan perusteella.

Julkaisemme tässä joitakin hahmotelmia kaavioina ja diaesityksinä.

Looginen (filosofinen) sukupuu kaaviokuvana. Ihmissuvun evolutiivisista juurista globaaliyhteiskuntaan:Sama pdf-tiedostona:
Looginen sukupuu

Filosofinen sukupuu diaesityksenä:

Arvioi

Hyvää keskustelukulttuuria [0]

Omaperäistä [0]

Aivan eri mieltä [0]

Samaa mieltä [0]

Osittain samaa mieltä [0]