Ihmiskunnan tie -väittelysanakirja (VSK)


Väittelysanakirja eroaa radikaalisti kaikista perinteisistä tietosanakirjoista, myös Wikipediasta. Formaattimme mahdollistaa hedelmällisen mielipiteenvaihdon voimakkaita intohimoja herättävistä aiheista.

Perusidea on yksinkertainen:

Samasta aiheesta / hakusanasta julkaistaan niin monta kirjoitusta kuin on eriäviä kantoja. Osallistujia rohkaistaan esittämään asiansa mahdollisimman kärkevästi. Puolueettomuuden takaa se, että eriävät näkemykset ovat esillä rinnakkain.

Käyttäjät kokoavat paneeleja kirjoituksista, jotka edustavat eriäviä, myös aivan vastakkaisia näkemyksiä, ja moderoivat niiden pohjalta käytävää väittelyä.

Pääteemoja on kaksi:

1. Ihmiskunnan tie.
2. Oman kansakunnan historia.

Keskustelua ihmiskunnan tiestä johtaa jokainen osallistuja, mielipideryhmä tai tieteellinen koulukunta omalla tavallaan. Keskustelu tapahtuu henkilökohtaisissa väittelysanakirjoissa, platformeissa ja erityisissä teemasanakirjoissa.

Aloitteentekijöiden blogissa

Seuraavassa aloitteentekijäryhmän jäsenet perustelevat ideaamme eri kannoilta. Mielipiteet ovat omiamme, eikä niistä tietenkään tarvitse olla samaa mieltä vaikka itse idea kiinnostaisikin. Päin vastoin - kaikki asiallinen kritiikki on enemmän kuin tervetullutta.

Väittelysanakirja ja demokratian kriisi

Nykyisiä vaalikoneita on joskus nimitetty – oikeutetusti – ”mielipidemarketeiksi”. Uskoaksemme Väittelysanakirja lisää kansalaisten mahdollisuuksia tehdä äänestyspäätöksensä todellisen ymmärryksen pohjalta eikä heräteostoksena. Tämä on elintärkeää – maailman tulevaisuus on joka tapauksessa pitkälti...

Lue lisää

Ajan suuri kysymys

Ilmastonmuutoksen vuoksi jäät sulavat Pohjoisella jäämerellä pelottavaa vauhtia. Jääkarhuja uhkaa sukupuutto. Himalajalla jäätiköt sulavat. Millainen nälänhätä siitä seuraa Intiaan, Kiinaan, Bangladeshiin ja Pakistaniin? Tätä on hirvittävää ajatella – ja kuitenkin sitä täytyy ajatella. Miten...

Lue lisää

Vertailua

Mitä tulee Facebookin jälkeen?

Facebookin jälkeen tuli uusi Facebook. Zuckerberg kuvaa muutosta Manifestissaan näin: “Viimeisen vuosikymmenen aikana Facebook on keskittynyt perheiden ja ystäväpiirien yhdistämiseen. Tähän perustuen seuraava kohteemme on kehittää sosiaalista infrastruktuuria yhteisöille – luomaan tukea...

Lue lisää

Mitä tulee Wikipedian jälkeen?

Wikipedia on yksi internetin suurimpia menestystarinoita. Globaalina kansanvalistusprojektina väittelysanakirja jatkaa sen perinteitä – uskoaksemme korkeammalla tasolla. Yhteistä molemmille on, että kuka tahansa voi osallistua kirjoittamiseen ja yleensä sisällön tuottamiseen. Erot ovat seuraavat:...

Lue lisää

Ehdotuksia teemasanakirjoiksi

EU:n umpikuja

Näkemyksemme mukaan EU:n kriisi on olennaisesti laillisuuskriisi. Tässä tutkimuksessa käsitellään EU:n umpikujan syntyä ja syitä tuosta näkökulmasta käsin. EU on myös maailmanhistoriallisesti uusi ilmiö, eikä sen kriisiin ole mitään valmiita ratkaisukeinoja. Mutta kuten Lech Walesa totesi:...

Lue lisää

Suomi 100 vuotta – kohti rehellistä Suomea

Ehdotamme, että Sitra tekisi aloitteen Suomen historiaa, lähihistoriaa ja nykytilaa käsitteleväksi, verkossa toimivaksi teemasanakirjaksi. Väittelysanakirjan formaatin avulla on mahdollista yhdistää akateeminen ja kansanomainen keskustelu käsittelemään Suomen historian, erityisesti lähihistorian...

Lue lisää