icon

06.04.2018

Arkistossa

VSK-ideasta sosiaalifoorumissa

Mikä ihminen on? -väittelysanakirja ja Uusi historia ry järjestävät keskustelutilaisuuden Suomen sosiaalifoorumissa

Lauantai 21.4. klo 16. Arbiksella, Dagmarinkatu 3, Helsinki, luokka 44.

Aiheita:

Mitä tulee Facebookin jälkeen? Miten tämä kysymys on yhteiskuntafilosofinen ja historianfilosofinen haaste?
Miten parhaiten vastata niihin haasteisiin joita rasismin, fasismin, vihapuheen, valeuutisten ja trollauksen myrkyttämä keskusteluilmapiiri asettaa? Miten yleensä vastustaa syrjäytymistä, näköalattomuutta, uhkakuvia?

Onko Maailman sosiaalifoorumin perusasiakirja demokraattinen ja aidosti kaikille avoin? Onko sen mahdollisissa puutteissa perussyy sosiaalifoorumin merkityksen hiipumiseen?

Tarjoaako DiEM25 todellisen vaihtoehdon EU:n uudistamiseen? Mikä on EU:n kriisin perussyy ja miten sitä tulisi käsitellä?

Onko Mikä ihminen on? -väittelysanakirja (VSK) demokraattisin mahdollinen hanke tällä aikakaudella? Miksi sellaista ei ole voinut millään aikaisemmalla aikakaudella syntyä?
Tapahtuma Facebookissa: facebook.com/events/2114214218865334/

0 Hyvää keskustelukulttuuria | 0 Omaperäistä | 0 Aivan eri mieltä | 0 Samaa mieltä | 0 Osittain samaa mieltä
Kommentoi
Lue kommentteja

Lisää kommentteja [0] Kommentoi tätä

06.04.2018

Arkistossa

Oma kryptoraha VSK-projektille?

Mikä ihminen on? -väittelysanakirjan (VSK) tavoitteena on oma kryptoraha.

VSK-kryptorahan käyttö on mahdollista kaikessa VSK:n sisällä sen käyttäjien välillä tapahtuvassa taloustoiminnassa. VSK:n paikallisklubit voivat perustaa pankkeja rahoittamaan jäsentensä taloustoimintaa. VSK-pankit voivat verkostoitua keskenään.

Kryptoraha luodaan ja sitä käytetään vastuuntuntoisesti lakeja noudattaen ja yhteistyössä mm. veroviranomaisten kanssa.

Kryptorahaa käynnistettäessä yhteistyöhön pyritään Aalto-yliopiston ja muiden suomalaisten yliopistojen relevanttien tiedekuntien kanssa. Mahdollinen yhteistyökumppani on myös esimerkiksi Oxfordin yliopiston internetinstituutin suomalainen professori Vili Lehdonvirta. (1) Projektin käynnistäminen suomalaisvoimin olisi kunnianosoitus suomalaiselle tieteelle, koulutusjärjestelmälle ja yhteiskuntamallille itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuonna.

VSK-kryptorahan määrä sidotaan VSK:n käyttäjämäärään ja ehkä jopa sivistyneestä keskustelukulttuurista annettujen palkintojen lukumäärään.

Oman rahan perustaminen on VSK:n filosofispoliittisten periaatteiden mukainen tavoite.

1) VSK:n tavoitteena on vallan hajauttaminen

Lohkoketjuteknologia on demokratisoinut rahan luomisen. Kryptorahat toimivat riippumattomina keskuspankeista ja suurista kansainvälisistä liikepankeista. Niiden hallinnointi on suuria pankkeja ja valtioiden ylläpitämiä rahajärjestelmiä läpinäkyvämpää.

Oma raha ja oma pankkijärjestelmä edesauttavat VSK:n taloudellista riippumattomuutta.

VSK-pankkien lainapäätöksissä voidaan ottaa huomioon paitsi paikalliset olosuhteet niin myös VSK:n eettiset periaatteet.

2) VSK-kryptoraha edesauttaa VSK:n palkitsemisperiaatteen soveltamista

Muista kryptovaluutoista poiketen VSK-kryptorahan käyttöä ohjaa VSK:ssa noudatettava periaate palkita oikeudentajusta, totuudenrakkaudesta ja solidaarisuuskyvystä.

Palkitsemisperiaatetta noudatetaan kolmella tavalla: sivistyneestä väittelykulttuurista palkitaan, lähihistoriassa totuutta puolustaneita palkitaan takautuvasti ja lisäksi periaate on keskeinen peruste VSK-pankkien myöntäessä paikallistasolla mikrolainoja.

Tuo on aivan uusi tapa ansaita – ansaita eettisyydellä. Se on yksi keino ratkaista robottien yleistymisen aiheuttamaa työttömyysongelmaa.

Palkitseminen tapahtuu VSK-kryptorahalla, jos palkittava niin haluaa.

Myös sijoittajat voivat halutessaan muuttaa sijoituksensa VSK-kryptorahaksi. Siten he voivat tukea sekä VSK:ta että VSK-kryptorahaa ja hyötyä paitsi VSK:n menestyksestä niin myös sen kryptorahan arvon noususta.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa sijoittaja tulee mukaan, sitä enemmän hän hyötyy taloudellisesti, kun VSK-kryptorahan arvo nousee muihin valuuttoihin verrattuna.

Kryptorahat ovat olleet sijoittajille ennennäkemättömän kannattava kohde. Niiden luotettavuutta on epäilty, mutta epäilyt ovat osoittautuneet aiheettomiksi. Esimerkiksi bitcoiniin vuonna 2010 tehdyn 100 dollarin sijoituksen arvo on tänään 75 miljoonaa dollaria. Vuodesta 2016 sen arvo on noussut 300 prosenttia. (2) Bitcoin jakautui kahtia elokuun alussa. Sen jälkeen sen arvo on noussut ennätyskorkealle, yli jopa 3.400 dollariin, ja kaikkien liikkeellä olevien bitcoinien markkina-arvo on kasvanut kaikkien aikojen huippuunsa, yli 56 miljardiin dollariin. (3) Monet sijoittajat ennustavat bitcoinin arvon nousevan 10.000 dollariin vuonna 2018.

VSK-kryptorahaan sijoittaminen on lisäksi palkitsevaa siten, että se tukee sivistynyttä keskustelua ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä.

3) Oma raha on VSK:n ainoan poliittisen periaatteen, laillisuusperiaatteen noudattamista

Laillisuusperiaatteen puolustaminen edellyttää lain ylä- ja ulkopuolella toimivan spekulatiivisen finanssipääoman vaikutusvallan rajoittamista maailmantaloudessa.

Se merkitsee, että on kehitettävä erilaisia mainitulla tavalla toimivasta spekulatiivisesta finanssipääomasta riippumattomia pankkeja ja pankkitoiminnan muotoja sekä erilaisia valuuttoja.

Uuden talouskriisin uhka on todellinen. Edelliseen kriisiin johtaneet syyt ovat yhä olemassa. Suurten kansainvälisten pankkien asema on lähtökohtaisesti laillisuusperiaatteen vastainen: niiden on lähes mahdotonta tietää, kuinka vakavaraisia ne ovat. Esimerkki: Deutsche Bankilla on nyt johdannaisia 20 kertaa Saksan bkt:n verran. (4) – Kuka voi tietää, onko pankki vakavarainen vai ei?

Vuoden 2008 kriisin yhteydessä koko maailman talousjärjestelmän kaatuminen oli hiuskarvan varassa. Kuten entinen Suomen valtiovarainministeriön korkein virkamies Raimo Sailas totesi: ”Oli päivistä ellei peräti tunneista kiinni, ettei maailmantalous ajautunut ennennäkemättömään ahdinkoon.” (5) – Kryptovaluuttojen suosion tärkein syy lieneekin se, että monet sijoittajat ymmärtävät niiden merkityksen suojana maailman pankkijärjestelmän mahdollisesti kaatuessa.

Jo uuden kriisin välitön uhka rapauttaisi kansalaisten luottamusta pankkien, keskuspankkien, pankkivalvojien ja koko talousjärjestelmän toimintaan. Silloin kävisi ilmeiseksi, ettei nykyjärjestelmä kerta kaikkiaan ole suojassa vastuuttomasti toimivilta globaaleilta keinottelijoilta. Se kääntäisi erilaisten populististen liikkeiden suosion uudelleen kasvuun.

Kaiken taloudellisen kanssakäymisen perusta on luottamus. Se koskee myös rahan arvoa. Kuten Suomen pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osastolla neuvonantajana toimiva Karlo Kauko kirjoittaa: ”Käytännössä keskuspankkirahan arvo perustuu pelkästään vakiintuneeseen tapaan ja yleiseen luottamukseen”. (6)
Siinä määrin kuin tuo yleinen luottamus horjuu, kryptovaluuttojen suosio väistämättä kasvaa. VSK:n filosofispoliittiset periaatteet tekevät sen kryptorahasta muita kryptovaluuttoja luotettavamman.

4) Miten VSK-kryptoraha toimii?

Tarkoituksena on perustaa kaksi kryptorahaa. Ensimmäinen on ”juhlaraha”. Se on pelkästään sijoituskohde, jonka määrä on rajallinen. Uutta juhlarahaa ei lasketa liikkeelle, ennen kuin YK ottaa perustettavan VSK-kansalaisyliopiston hallintovaltansa alle.

Juhlarahaan tulee Vincent van Goghin korvan kuva – Allen Ginsbergin tunnetun runon inspiroimana.
Toinen raha on varsinainen VSK-kryptoraha. Sillä kerätään rahaa Mikä ihminen on? -väittelysanakirjan toiminnan käynnistämiseen. Se toimii samalla tavalla kuin mm. amerikkalaisten it-yritysten liikkeelle laskemat ”haamuvaluutat”, joista HS:n Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski kertoi The New York Timesin artikkelin pohjalta: ”Ennen kuin yrityksellä on edes valmis tuote, ne luovat verkkoon omia digitaalisia valuuttojaan, joita sijoittaja voi myöhemmin vaihtaa yrityksen tuotteisiin ja palveluihin – –”. (7)

Artikkelin mukaan 65 projektia on onnistunut tällä tavalla keräämään yhteensä 522 miljoonaa dollaria tämän vuoden aikana. Myös yksi liettualainen it-yritys on kerännyt vastaavalla tavalla 14 miljoonaa dollaria. – Uskoaksemme vastaavia projekteja on muualla enemmänkin.

VSK-kryptoraha toimii samalla periaatteella. Sijoittaja voi ensimmäisessä vaiheessa ostaa esimerkiksi oikeuden perustaa VSK-kahviloita, pubeja ja lomakeskuksia. Myöhemmin VSK-kryptorahaa voi käyttää kaikessa VSK:n piirissä tapahtuvassa taloustoiminnassa.

Tämän rahan logossa on lyhty: tunnetun antiikin filosofin Diogeneen tapaan VSK:ssa etsitään ihmistä.
Tämän rahan määrä lisääntyy sitä mukaa kun VSK:n käyttäjien määrä kasvaa. Siten se on ja pysyy luotettavana sijoituskohteena.

VIITTEET:

(1) Ks. esim. Chris Baraniuk, “Bitcoin splits as new currency takes off”. BBC 2.8.2017, http://www.bbc.com/news/technology-40800270.

(2) Alexandra Perry, “Bitcoin is About to Explode”, Wealth Daily 23.7.2017, https://www.wealthdaily.com/articles/bitcoin-is-about-to-boom-why-bitcoin-is-not-going-to-hardfork-and-what-that-means-for-investors/8792.

(3) “Bitcoin soars to record high value, BBC 7.8.2017, http://www.bbc.com/news/technology-40848505.

(4) Spriha Srivastava, “Deutsche Bank: Why it has investors so concerned”, CNBC 15.7.2016, http://www.cnbc.com/2016/07/15/deutsche-bank-a-ticking-time-bomb.html.

(5) Raimo Sailas, ”Finanssi- ja eurokriisit ovat tuottaneet suuria pettymyksiä etenkin länsimaiden kansalaisille”, Helsingin Sanomat 20.5.2014.

(6) Karlo Kauko, ”Lyhyt johdatus rahaan”, BoF Online 5/2011, https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/8464/169229.pdf

(7) Laura Saarikoski, ”It-yritykset keräävät pääomia omilla haamuvaluutoillaan”, HS 26.6.2017

ARTIKKELIKUVA:

KUVA: Namecoin, Flickr

0 Hyvää keskustelukulttuuria | 0 Omaperäistä | 0 Aivan eri mieltä | 0 Samaa mieltä | 0 Osittain samaa mieltä
Kommentoi
Lue kommentteja

Lisää kommentteja [0] Kommentoi tätä

06.04.2018

Arkistossa

Ajan suuri kysymys

Ihmiskunnan tie ja nykytila |
Tunnisteet

Ilmastonmuutoksen vuoksi jäät sulavat Pohjoisella jäämerellä pelottavaa vauhtia. Jääkarhuja uhkaa sukupuutto. Himalajalla jäätiköt sulavat. Millainen nälänhätä siitä seuraa Intiaan, Kiinaan, Bangladeshiin ja Pakistaniin? Tätä on hirvittävää ajatella – ja kuitenkin sitä täytyy ajatella.

Miten ihmiskunnan olisi suhtauduttava ilmaston lämpenemiseen – ja joukkotuhoaseisiin, sotiin, kasvavaan eriarvoisuuteen, terrorismiin, joilla ihmiskunta myös uhkaa omaa olemassaoloaan?

Ajan suuri kysymys kuuluu: Mistä ihmislajin itsetuhoisuus johtuu?

Syiden selvittäminen vaatii yhteenvedon tekemistä ihmisluonnosta ja ihmissuvun koko tiestä.

Ihmiskunnan on opiskeltava historiaansa ennen kaikkea nykyisyyden vuoksi, polttavimpien edessä olevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Ihmiskunnan eloonjäämisoppia voidaan rakentaa vain ihmislajin itsetuntemuksen varaan.
Carl von Linné määritteli ihmissuvun otsikolla ”Homo – nosce te ipsum”; Ihminen – tunne itsesi. Myös Hegel totesi, että Delfoin oraakkelin kehotus ”tunne itsesi” on tarkoitettu koko ihmiskunnalle eikä vain ihmisyksilölle.

Millä tavalla ihmiskunta voi lajina opiskella itseään? Meidän vastauksemme on Ihmiskunnan tie -väittelysanakirja. Se on eri maiden kansalaisille väline, jonka avulla he voivat arvostella oman valtionsa, oman poliittisen puolueensa irrationalismia, eli patistaa niitä oppimaan historiasta – yhtä hyvin omasta historiastaan kuin ihmissuvun koko tiestä.

ARTIKKELIKUVA:

KUVA: U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters
Wikimedia commons

0 Hyvää keskustelukulttuuria | 0 Omaperäistä | 0 Aivan eri mieltä | 0 Samaa mieltä | 0 Osittain samaa mieltä
Kommentoi
Lue kommentteja

Lisää kommentteja [0] Kommentoi tätä

06.04.2018

Arkistossa

Mitä tulee WWI:n vuosiraporttien jälkeen?

Ihmiskunnan tie ja nykytila |

Arvostettu ajatushautomo, Worldwatch Institute, julkaisee Maailman tila -raportin vuosittain. Siinä asiantuntijat pohtivat, miten ihmiskunta voisi astua kestävän kehityksen tielle. Väittelysanakirjaan tulee osasto ”Oman kansakunnan ja ihmiskunnan itsetuntemuksen tila -vuosikirja”, joka myös pyrkii etsimään keinoja estää ihmiskunnan itsetuho.

Väittelysanakirjan erot Worldwach Instituten vuosiraportteihin ovat seuraavat:

(1) Wordwatch Instituten vuosikirja keskittyy käytännöllisiin ongelmiin ja käytännöllisiin, monesti myös korostuneen teknisluontoisiin ratkaisuihin. Väittelysanakirjassa pääpaino on maailmankatsomuksen hahmottamisessa ottamalla oppia ihmiskunnan koko aatehistoriasta ja historiasta (esihistoria mukaan lukien). Tätä kuvastaa jo vuosikirjamme nimi: ”Ihmiskunnan itsetuntemuksen tila.”

(2) Worldwatch Instuten vuosiraportteja kirjoittavat valikoidut, alansa huippuasiantuntijat. Mutta asiantuntijat eivät voi olla päävastuussa ratkaistaessa erimielisyyksiä ja ongelmia, jotka koskevat ajankohtaista politiikkaa, historian opetuksia tai yleensä perusarvoja. Niistä keskusteltaessa yhteiskuntatieteiden professori ja kadunmies ovat tasa-arvoisia. Se on vapaisiin vaaleihin perustuvan edustuksellisen demokratian perusta.

Mielestämme koko valistuneen ihmiskunnan tulisi osallistua maailman polttavimpia ongelmia käsittelevään keskusteluun.

(3) Worldwatch Instituten vuosiraportteihin ei kerätä vastakkaisia tai muuten erimielisiä kantoja kirjoittajilta. Väittelysanakirjassa näin tehdään. Mielestämme ihminen on eturistiriitojen edessä niin yksilönä kuin ryhmäkäyttäytymisessään luonnostaan taipuvainen subjektivismiin, sokeaan valtapeliin, irrationalismiin. Tämä pätee yhtä hyvin asiantuntijoihin ja poliitikkoihin kuin kadunmiehiinkin, ja juuri tämän seikan tunnustaminen on rationaalisen asennoitumisen lähtökohta.

(4) Worldwatch Institute ei organisoi globaalia opintotoimintaa. Väittelysanakirja tekee nimenomaan sitä. Pyrkimyksenä on, että käyttäjät tiedostaisivat paremmin omien kantojensa perusteet, oppisivat ottamaan huomioon vastaväittäjän argumentit ja suhtautumaan kunnioittavasti eri mieltä oleviin. Näin kasvatetaan valistuneita äänestäjiä ja yleistä mielipidettä, joka puolestaan pakottaa poliittisia päättäjiä oppimaan menneisyyden virheistä ja tekemään vastuuntuntoisia päätöksiä.

(5) Vuosikirjassamme on kenen tahansa mahdollista saada myös aineellista korvausta osallistumisestaan – ei siis vain valikoitujen asiantuntijoiden.

Näistä eroista huolimatta arvostamme suuresti Worldwach Instituten tekemää työtä luonnonsuojelun, köyhyyden poistamisen ja kestävän kehityksen puolesta. Siihen voi tutustua täällä: worldwatch.org

ARTIKKELIKUVA:

"Jos ilmasto olisi pankki, se olisi jo pelastettu".

0 Hyvää keskustelukulttuuria | 0 Omaperäistä | 0 Aivan eri mieltä | 0 Samaa mieltä | 0 Osittain samaa mieltä
Kommentoi
Lue kommentteja

Lisää kommentteja [0] Kommentoi tätä

21.03.2018

Arkistossa

Ihmisen filosofinen sukupuu

Ihmiskunnan tie ja nykytila |

Alan tutkijat ovat piirtäneet ihmisen sukupuuta lähinnä anatomisin perustein. Tällainen sukupuu tarvitsee tuekseen ja täydennyksekseen ihmisen filosofisen sukupuun. Se perustuu järjestäytymistavoissa tapahtuneisiin muutoksiin - siihen, miten ihmisyhteiskunta syntyi biologisen evoluution kehittyneimmistä muodoista.

Laajemmin katsottuna: biologinen evoluutioteoria tarvitsee jatkokseen ja täydennyksekseen teorian eettisyyden evoluutiosta.

Käsitettä ”Ihmisen filosofinen sukupuu” emme ole nähneet missään, emmekä vastaavasti yrityksiä piirtää sukupuuta järjestäytymistavan perusteella.

Julkaisemme tässä joitakin hahmotelmia kaavioina ja diaesityksinä.

Looginen (filosofinen) sukupuu kaaviokuvana. Ihmissuvun evolutiivisista juurista globaaliyhteiskuntaan:Sama pdf-tiedostona:
Looginen sukupuu

Filosofinen sukupuu diaesityksenä:

0 Hyvää keskustelukulttuuria | 0 Omaperäistä | 0 Aivan eri mieltä | 0 Samaa mieltä | 0 Osittain samaa mieltä
Kommentoi
Lue kommentteja

Lisää kommentteja [0] Kommentoi tätä

13.03.2018

Arkistossa

Mitä tulee Facebookin jälkeen?

Ihmiskunnan tie ja nykytila |
Tunnisteet

Facebookin jälkeen tuli uusi Facebook. Zuckerberg kuvaa muutosta Manifestissaan näin:

"Viimeisen vuosikymmenen aikana Facebook on keskittynyt perheiden ja ystäväpiirien yhdistämiseen. Tähän perustuen seuraava kohteemme on kehittää sosiaalista infrastruktuuria yhteisöille – luomaan tukea, turvallisuutta, tiedotusta ja kansalaistoimintaa johon voimme kaikki kuulua."

"Tällaisina aikoina tärkeintä mitä voimme Facebookissa tehdä, on luoda sosiaalista infrastruktuuria jonka avulla ihmiset voivat rakentaa sellaista globaalia yhteisöä joka palvelee meitä kaikkia."

Seuraavassa kommentoimme vain joitakin tärkeimpiä seikkoja.

1. Mistä alkaa globaaliyhteiskunnan rakentaminen?

Mitä tarkoittavat käsitteet globaaliyhteiskunta, globaaliyhteisö ja globaali kansalaisyhteiskunta? Erilaisilla filosofis-poliittisilla suuntauksilla on siihen erilaisia kantoja. Zuckerberg käyttää käsitettä globaaliyhteisö, mutta ei määrittele sen sisältöä mitenkään.

Noiden käsitteiden määritteleminen on tämän ajan keskeisimpiä väittelynaiheita.

Väittelyn niiden määrittelystä on perustuttava väittelyyn ihmiskunnan koko tiestä, ihmisen lajihistorian perusopetuksista: historia ei ala meistä, ei globaaliyhteiskunnan rakentaminenkaan.

Mikä on ihmisen lajihistorian perusopetus? – Meidän vastauksemme: on keskusteltava sivistyneesti ja kaikki mielipidesuunnat mukaan ottaen, sekä tieteellisellä että samalla mahdollisimman kansanomaisella tavalla siitä, mikä on ihmisen lajihistorian perusopetus. Siinä on myös universaalietiikan ydin. Globaaliyhteiskunta voi rakentua vain universaalietiikan varaan.

Globaaliyhteiskunnan muodostuminen voi mielestämme alkaa vain tuollaisesta keskustelusta.

2. Globaali kansalaisyhteiskunta on demokraattinen yhteisrintama

Maailmanhistorian olennaisin piirre on mielestämme nykyään eettis-intellektuaaliselle perustalle syntyvä globaali yhteisö, globaali kansalaisyhteiskunta. Se on syntyvän globaaliyhteiskunnan tärkein osa, sen liikkeellepaneva voima.
Globaali kansalaisyhteiskunta syntyy yksilöllisen verkostoitumisen pohjalle.

Se on luonteeltaan aatteellis-poliittinen yhteisrintama, jossa erilaisia filosofisia, aatteellisia ja poliittisia suuntauksia kannattavat ihmiset voivat tasavertaisesti vaihtaa mielipiteitä.

Globaalia kansalaisyhteiskuntaa aatteellis-poliittisesti ja filosofis-kulttuurisesti puolueettomana yhteisrintamana voidaan rakentaa vain keskusteluorganisaationa.

Siten kuin Mark Zuckerberg määrittelee uuden Facebookin luonteen ja tehtävät, itse asiassa jokaisen puolueen ja filosofisen, aatteellis-poliittisen ja eettis-intellektuaalisen suuntauksen pitäisi tehdä ”oma Facebookinsa”.

Facebookin avulla on mahdollista organisoida erilaisia tapahtumia ja kampanjoita, joista Zuckerberg kertoo positiivisia esimerkkejä. Facebookin pohjalla ei kuitenkaan ole mahdollista organisoida systemaattista demokraattista keskustelua eri mielipidesuuntausten välillä.

3. Miten käytännössä organisoida globaalin kansalaisyhteiskunnan keskustelua?

Zuckerbergilla ei ole vastausta tuohon kysymykseen.

Meidän vastauksemme on ensinnäkin aihe: keskustelu ihmisen lajihistorian perusopetuksista ja maailman nykytilasta sekä jokaisen maan historiasta ja nykytilasta.

Toiseksi vastauksemme löytyy formaatin kahdesta peruspiirteestä.

Paneelit: Jokaisella on enemmän tai vähemmän taipumusta irrationalismiin ja mielivaltaan mielipiteenmuodostuksessaan varsinkin, jos aiheet ovat tärkeitä ja herättävät voimakkaita intohimoja. Siksi väittelyissä ei pyritä yksimielisyyteen, mutta sen sijaan jokaisen keskustelijan on hyväksyttävä oman näkemyksensä rinnalle erimielisiä näkemyksiä. – Väittelysanakirja ei ole avoin niille, jotka eivät kykene sivistyneeseen väittelyyn.

Facebook taas ei ole valitsemillaan keinoilla kyennyt sulkemaan sivujaan kyseenalaiselta aineistolta. Ja mikä tärkeämpää, sen suodatinkupla estää erimielisiä ihmisiä kohtaamasta toisiaan.

Palkitsemisperiaate: ”Palkkaa on maksettava myös totuudenrakkauden, oikeudentajun ja solidaarisuuskyvyn perusteella.”

Koska kaikilla on taipumusta irrationalismiin ja mielivaltaan, keskustelijoita on rohkaistava sivistyneeseen keskusteluun palkitsemalla aineellisesti esimerkillisestä väittelykulttuurista.

Palkitsemisperiaatetta on mahdollista soveltaa myös väittelysanakirjan paikallisosastoissa syntyvässä taloustoiminnassa.

Mielestämme tätä periaatetta olisi pyrittävä soveltamaan laajemminkin: jokaisessa maassa valtiovaltaa olisi kannustettava antamaan myös aineellista eikä vain symbolista tunnustusta niille yksilöille ja yhteiskunnallisille liikkeille, jotka ovat uskaltaneet puolustaa totuutta ja nousta vääryyttä vastaan ja jotka ehkä joutuneet kärsimään siitä.

Oikeudenmukaista on mielestämme sekin, että väittelysanakirjan mainos- ym. tulot menevät (hallinnollisten kulujen jälkeen) sisällöntuottajille, eli käyttäjät voivat ansaita rahaa, toisin kuin Facebookissa.

Esitämme Väittelysanakirjassa systemaattisen kritiikin Zuckerbergin manifestista. Arvostelemme sitä, koska arvostamme sitä. – Ja kaikki vastaväitteet ovat tervetulleita.

Mitä tulee uuden Facebookin jälkeen? – Uskoaksemme sen jälkeen tulee Ihmiskunnan tie -väittelysanakirja. Tietääksemme toista puhtaasti eettiselle perustalle järjestäytyvää, kaikille mielipidesuuntauksille avointa sosiaalisen verkostoitumisen mallia ei ole olemassa.

0 Hyvää keskustelukulttuuria | 0 Omaperäistä | 0 Aivan eri mieltä | 0 Samaa mieltä | 0 Osittain samaa mieltä
Kommentoi
Lue kommentteja

Lisää kommentteja [0] Kommentoi tätä