Käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa Mikä ihminen on? -väittelysanakirja on palvelu. Allekirjoittanut on käyttäjä.

Tekijänoikeudet

Kaikki käyttäjän palveluun lataama aineisto on käyttäjän itse määrittämän tekijänoikeuden alainen. Jos oikeutta ei ole määritelty, pätee Suomen lain mukainen normaali tekijänoikeus.

Poikkeuksena on arkistoon ladattujen mielipiteiden (tekstien, puheiden ja videoiden) käyttö tämän palvelun sisällä. Arkistoon ladattu aineisto on vapaasti muiden käyttäjien jaettavissa väittelypaneeleihin sekä käyttäjien omille sivuille (platformeihin, teemasanakirjoihin ja henkilökohtaisiin VSK-blogeihin).

Luomalla käyttäjäprofiilin käyttäjä sitoutuu hyväksymään tämän poikkeuksen tekijänoikeuksiinsa.

Henkilö- ja yhteystiedot

Luomalla käyttäjäprofiilin käyttäjä antaa luvan säilyttää siihen liittyviä henkilötietojaan (nimi, sähköposti, sukupuoli) palvelun käyttäjähallinnassa. Ne ovat salaisia ja ainoastaan palvelun ylläpidon tiedossa. Palvelu ei luovuta niitä kolmansille osapuolille missään tarkoituksessa. Kun käyttäjä poistaa profiilinsa, palvelu sitoutuu poistamaan häntä koskevat tiedot sivustolta ja käyttäjähallinnasta.

Käyttäjällä on profiilinsa asetuksissa erillinen lomake, jolla hän voi julkaista yhteystietojaan niin halutessaan. Tämä tapahtuu omalla vastuulla.

Laiton sisältö

Palvelussa noudatetaan Suomen lakia. Laitonta sisältöä – esim. kiihotusta kansanryhmää kohtaan, laittomia uhkauksia, terrorististen tai rikollisten tekojen suunnittelua ei sallita.

Muu kielletty sisältö

Palvelussa noudatetaan etupäässä YK:n linjauksia ja Suomen journalistiliiton määrittelemiä journalistin ohjeita.

Rasismin, fasismin tai erilaisen terrorismin puolustaminen ei ole sallittua. Sellaiset puheenvuorot poistetaan vaikka niiden tarkka juridinen arvio olisi tekemättä.

Palvelu ei salli henkilöön menevää parjausta, perättömien huhujen levittämistä, vihapuhetta ja valeuutisten julkaisemista. Palveluun kehitetään vaihe vaiheelta valvontamekanismeja ja keskustelualueita kaiken tällaisen sisällön kaitsemiseksi. Näistä kerrotaan projektin kehittämistä koskevissa artikkeleissa.

Rehellisen keskustelukulttuurin säännöt

on suuntaa-antava ohje. Siitä on sivustolla oma keskustelualueensa, ja tätä ohjetta myös keskustelun ja kokemusten perusteella jatkuvasti kehitetään. Sitoutumalla opettelemaan rehellistä keskustelukulttuuria käyttäjä lähtökohtaisesti myöntää, ettei siihen välttämättä aina pysty. Tulevaisuudessa käyttäjiä myös palkitaan rehellisestä keskustelukulttuurista. Se on tämän palvelun erikoisuus ja tapa vastustaa kaikenlaista somedemagogiaa.

Palvelusta poistaminen

Käyttäjätilit, jotka jatkuvasti syyllistyvät näiden sääntöjen rikkomiseen, poistetaan palvelusta.

Vastuu keskustelukulttuurin valvonnasta

Laittomasta sisällöstä on juridisessa vastuussa kukin käyttäjä itse.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että laiton ja tässä palvelussa kielletty sisältö poistetaan hänen perustamiltaan sivustoilta (väittelypaneeleista, platformeista, teemasanakirjoista ja henkilökohtaisista VSK-blogeista) sekä hänen arkistoon lataamiensa puheenvuorojen arkistossa käydystä kommentoinnista.

Palvelun ylläpidolle voi ilmoittaa sopimattomista puheenvuoroista ja kommenteista. Tämä tapahtuu toistaiseksi Yhteystiedot -sivulla. Tätä varten perustetaan myöhemmin erillinen lomake, josta ilmoitetaan erikseen.

Mainostulot

Palvelussa on päämääränä se, että käyttäjät itse saisivat valtaosan omien sivujensa mainostuloista. Samaten tulevaisuudessa käyttäjät voivat palkita toisia käyttäjiä rehellisestä keskustelukulttuurista, esimerkillisistä puheenvuoroista tai taitavasta keskustelun moderoinnista.

Tämä kuitenkin vaatii teknologian kehittämistä ja muuta valmistelevaa työtä, minkä vuoksi aloitusvaiheessa kaikki mainostulot menevät palvelun kehittämiseen.

Tilanteesta tiedotetaan sivustolla.

Mainostaminen

Omilla sivuillaan (erityisesti henkilökohtaisessa VSK-blogissa) käyttäjät voivat vapaasti mainostaa omaa liiketoimintaansa, jos heillä sellaista on.

Jatkokehittelyssä tehdään yrityksiä varten mahdollisuus perustaa omia sivustoja palvelun yhteyteen. Yritykset voivat nytkin perustaa esim. teemasanakirjoja, mikäli niillä on tarjota palvelun pääteemoihin liittyvää sisältöä.

Käyttöehtojen muuttaminen

Palvelu sitoutuu ilmoittamaan kaikista näiden käyttöehtojen muutoksista rekisteröityneille käyttäjille.