Arkistossa

Miten VSK rahoitetaan?

Paikallisklubit

Menestyneet sosiaalisen median alustat kuten Wikipedia, Facebook, Twitter, Google+ jne. eivät kykene perustamaan aatteellis-poliittisia ja yleensä maailmankatsomuksellisia keskusteluja organisoivia paikallisklubeja. Väittelysanakirjan pohjalta se on luontevaa.

Paikallisosastot voivat järjestää paitsi elävän elämän keskustelu- ja

opintotilaisuuksia, myös harrastus- ja liiketoimintaa. Paikallisyhdistykset voivat toimia myös rahoituslaitoksina. Niissä on mahdollista soveltaa esim. mikroluototusta oman alueen liikeyritysten tai eri tavoin avun tarpeessa olevien tai kannustusta ansaitsevien yksilöiden tukemiseksi.

Projektissa on mahdollista rakentaa globaalia paikallisklubien verkostoa, joka tarjoaa kasvualustaa monenlaisille startup-yrityksille.

Paikallisklubit saavat oman ilmoitustaulunsa VSK:hon ja mahdollisuuden toimittaa omia sivujaan VSK-alustalla.

Ihmiskunnan itsetuntemuksen tila -vuosikirja

Tässä vuosikirjassa on kaksi osastoa: oman kansakunnan tila ja maailman tila.

Vuosikirjaan tulleista kirjoituksista voidaan julkaista monenlaisia antologioita, niin verkossa kuin painettuna esim. nettikustantamoiden kautta. Koulut tai koululuokat, oppilaitokset yleensä, harrastuspiirit, puolueet, järjestöt, valtiot, työyhteisöt jne. voivat julkaista omat vuosikirjansa.

(Ks. myös Mitä tulee Worldwatch Instituten vuosikirjan jälkeen?)

Raadit - väittelykulttuurin valvonta ja valitusmahdollisuus

Projektiin muodostettavat johtoelimet eivät ota kantaa mihinkään mielipidekysymyksiin – poikkeuksena ainoastaan asettuminen mielipidevapauden, vapaiden vaalien ja laillisuusperiaatteen kannalle.

Lisäksi projektin yhteyteen tulisi perustaa väittelykulttuuria valvova raati. Ihanteellisimmillaan se koostuu esim. eduskuntapuolueiden ja oikeusviranomaisten edustajista sekä akateemisista tutkijoista, mielipidevaikuttajista ja sanakirjan väittelyissä poikkeuksellisen kehittynyttä oikeudentajua osoittaneista kansalaisista.

Tällainen raati voi ratkaista riitatapauksia, antaa tunnustuspalkintoja reilusta väittelykulttuurista sekä huomautuksia sen rikkomisesta, ja sillä tulisi olla valta myös sulkea käyttäjätilejä. Raati, tai osa siitä, voitaisiin valita esim. yleisellä äänestyksellä, kullekin kielialueelle omansa.