VSK tulevaisuudessa


Arkistossa

Uusia toimintoja käyttöliittymään

Käyttökokemusten myötä VSK:n toimintaa tullaan muokkaamaan ja parantamaan monin tavoin. Seuraavat toiminnat ovat suunnitteilla jo nyt:

Uusi tapa muodostaa väittelypaneeleita

Paneelin aloituspuheenvuorojen valintaa helpotetaan, jolloin myös arkiston rakenne hieman muuttuu. Jokainen saman otsikon alle

kirjoitettu mielipide toimii arkistoon ladattuna puheenvuorona joka voidaan jakaa paneeleihin. Normaali kommentointi kuitenkin säilyy käyttäjien omilla sivuilla.

Myöhemmässä vaiheessa paneelin perustaja voi kutsua ja hyväksyä keskustelijat ja järjestää puheenvuorokierroksia itse valitsemansa aikarajan puitteissa.

Seuraajat ja kaverit

Käyttäjät voivat ryhtyä seuraamaan valitsemiaan omia sivuja (VSK-blogeja, platformeja tai teemasanakirjoja) ja paneelikeskusteluja. Niiden tapahtumista voi pyytää tiedon sähköpostiin. Profiilisivulle tulee osasto, jonne tieto näistä myös päivittyy.

Myös monitasoinen kaverisysteemi toteutetaan myöhemmässä vaiheessa.

Jäsenyys platformeissa ja teemasanakirjoissa

Platformien ja teemasanakirjojen ylläpitäjät voivat tulevaisuudessa paremmin hallinnoida sivujaan. Nyt heillä on mahdollisuus muokata tai poistaa asiattomia kirjoituksia. Heidän tulisi myös voida päättää, ketkä saavat julkaista heidän sivuillaan – esim. vain jäsenet.

Maksulliset tykkäysnapit

Tällainen painike voisi olla esim. ruusu tai lyhty. Sitä painamalla lukija lahjoittaa kirjoittajalle jonkin summan (esim. 5 senttiä, euron, 10 euroa tai huomattavasti isomman summan), koska arvostaa hänen kirjoitustaan. Tällaisia nappeja tulee käyttäjän kaikkiin puheenvuoroihin.

Käyttäjien mahdollisuus sijoittaa mainoksia sivuilleen

Sen lisäksi, että tulevaisuudessa käyttäjät saavat valtaosan omien sivujensa mainostuotosta, heillä tulee olemaan myös mahdollisuus valita, mitä mainoksia he sivuillaan näyttävät.

Ulkopuolisten uutislähteiden jakaminen

Tämä ominaisuus sopii väittelysanakirjaan erinomaisesti – ja juuri VSK:n luonteen vuoksi jakaminen ei johda valeuutisten, vihapuheen ja perustelemattomien salaliittoteorioiden jakamiseen. Uutisia voi käyttää väittelypaneelien aloituspuheenvuoroina, mikä kasvattaa käyttäjien medialukutaitoa. Uutisten yhdistäminen esim. käsitemäärittelyjä -teemaan syventää ajankohtaisten asioiden käsittelyä.

Yritysten ja yhteisöjen sivut

Yrityksille ja yhteisöille tulee mahdollisuus esitellä palveluja, tuotteita ja toimintaansa VSK:n puitteissa.