Rehellisen väittelykulttuurin säännöt

Aloitteentekijöiden ehdotus rehellisen väittelykulttuurin säännöiksi. Nämä säännöt itsessään ovat VSK:ssa väittelynaiheena ja liittyvät suoraan kysymykseen siitä mikä ihminen on.

”Olen eri mieltä kanssanne, mutta puolustan kuolemaan asti oikeuttanne sanoa mielipiteenne.” – Voltaire

1 Älä vääristele vastustajan kantoja. Älä panettele.

2 Puolusta niitä, joiden mielipiteitä vääristellään ja joita panetellaan. (Muussa tapauksessa käytät hyväksesi vääristelyn tai panettelun kohteena olevan mielipiteenvapauden loukkaamista, halusit tai et.) Toimi sen puolesta, että mielipiteenvapaus todella on mahdollisimman yhtäläinen kaikille.

3 Anna aktiivisesti tunnustus niille, jotka kykenevät tunnustamaan omat virheensä.

4 Anna aktiivisesti tunnustus vastaväittäjällesi, jos hän on sen ansainnut joko esimerkillisen väittelykulttuurinsa vuoksi tai jos hänen kannanotoissaan on jotain oikeata tai varteenotettavaa.

5 Vältä yksipuolisuutta vastaväittäjän kannanottojen tai omastasi eroavien mielipidesuuntausten arvioinnissa. Vaadi sitä myös muilta. Anna tunnustus niille, jotka siihen pystyvät.

6 Ota lähtökohdaksi se tosiasia, että ihminen kykenee totuudenmukaisuuteen, mutta on silti niin yksilönä kuin ryhmäkäyttäytymisessään luonnostaan taipuvainen subjektivismiin, sokeaan valtapeliin ja irrationalismiin silloin, kun hänen aineelliset, sosiaalipsykologiset tms. etunsa ovat pelissä. Lähde siitä, että sinun on helpompaa huomata se vastaväittäjästäsi kuin itsestäsi.